วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชัย เข้ารับโล่ และประกาศเกียรติคุณ ประเภท ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชัย เข้ารับโล่ และประกาศเกียรติคุณ ประเภท ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2564 จากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.