ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.2562 ของเทศบาลมืองพิชัย ประจำปี พ.ศ.2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.