กิจกรรมเทศบาลเมืองพิชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการถนนไร้ฝุ่นหน้าบ้าน น่ามอง

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญศรี ศรียอด , นายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้านน่ามองที่ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดที่บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.