นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ให้ความสำคัญเรื่องผลกระทบจากปัญหาประปาหมู่บ้านบ้านท่าเดื่อ

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
🚒💦นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องบ้านท่าเดื่อ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำปะปาหมู่บ้าน โดยมีการสั่งการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ส่งน้ำ ใช้ในการอุปโภค – บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องบ้านท่าเดื่อ ม.12 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.