ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองพิชัย เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

งานฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย
ขอประชาสัมพันธ์แจ้งวิธีการเลือกคณะกรรมการชุมชน
♦️ผู้จะเป็นกรรมการชุมชน
♦️บุคคลต้องห้ามมิให้เป็นกรรมการชุมชน
♦️คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน
♦️ผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกคณะกรรมการชุมชน
♦️ขั้นตอนการดำเนินการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการชุมชน

✴️✴️ ในการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดท่าวิมล ในเวลา 10.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)
✨✨ 🙋อย่าลืมมาใช้สิทธิเลือกกรรมการชุมชนกันเยอะๆ นะครับ✨✨

Leave A Reply

Your email address will not be published.