รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าคณะทำงานผู้รับผิดชอบเขตเลือกตั้งที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2566 จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้ง 3 ณ หน่วยเลือกตั้งวัดฝายน้อย ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย อนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 ให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
Leave A Reply

Your email address will not be published.