เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้าตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดต้องชม กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา และมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชน รวมทั้งกำนันตำบลพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรม ณ ตลาดต้องชม กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศ จนมีรายได้เพิ่มขึ้นในท้องพระคลังเป็นอันมาก ทำนุบำรุงให้ชาติเข้มแข็งรุ่งเรือง ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ‘เงินถุงแดง’ ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ อนึ่ง วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย

Leave A Reply

Your email address will not be published.