ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพิชัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพิชัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
รับนักเรียนที่มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ฟรี! อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
และจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี
ติดต่อได้ที่ กองการศึกษา 0 5438 2774 ต่อ 505
ครูเดือน 06 1269 5422
ครูวิ 06 5489 9367
ครูแวว 08 6193 5265
ครูเหมี่ยว 09 3034 7766
ครูยา 09 7921 8217

Leave A Reply

Your email address will not be published.