สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล.ทับหลังท่อ บ้านฝ่ายน้อย หมู่ 9 บริเวณบ้านเลขที่ 63 ถึง 13

Leave A Reply

Your email address will not be published.