ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติคคอนกรีต บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณสะพานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านม่อนเขาแก้ว ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน

Leave A Reply

Your email address will not be published.