สัญญาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับ หลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ ๖๖/๔ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
Leave A Reply

Your email address will not be published.