เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 17/2564 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับ หลังท่อบ้านต้นยาง บริเวณปากซอย ๔ ถึงบ้านเลขที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply

Your email address will not be published.