ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.