ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านพิชัย หมู่ ๑ (ชุมชนสุขเกษมสายทิพย์) บริเวณถนนสายหลักในชุมชน ต. พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave A Reply

Your email address will not be published.