ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกวดราดจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave A Reply

Your email address will not be published.