วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยและสร้างขวัญกำลังใจ โดยการอำนวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.