เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2563  นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ทั้งทางด้านร่างการและจิตใจ  ให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการใช้ชีวิตประจำวัน  สร้างความเข้าใจอันดีกับลูกหลานในครอบครัว  ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล  ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  และเทศบาลได้รับความอนุเคราะห์ทีมงานวิทยากรจากโรงพยาบาลลำปางได้ให้การสนับสนุน  ณ  
ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

S__97173508.jpgS__97173515.jpgS__97173513.jpgS__97173506.jpgS__97173512.jpgS__97173510.jpgS__97173516.jpgS__97173509.jpgS__97173514.jpgS__97173511.jpgS__97173517.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.