เทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19  ประกอบไปด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ  หน้ากากอนามัย  เจลเเอลกอฮอร์  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  โดยเป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย  มอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านและอสม.ของแต่ละหมู่บ้าน  ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนและใช้ในประโยชน์ของหมู่บ้านต่อไป  เมื่อวันศุกร์ที่  18  มิถุนายน  2564  ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองพิชัย

QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.