นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  นำคณะผู้บริหารแจกหน้ากากอนามัยและเยี่ยมชมพบปะพูดคุยกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิชัย  โดยมีนายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัยและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นำคณะเข้าเยี่ยมชมในกิจกรรมของผู้สูงอายุ  ณ  อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพิชัย  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา

QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.