อำเภอเมืองลำปางร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายจาก รองผวจ.ลำปาง (นายจำลักษ์ กันเพ็ชร) ให้เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ที่ว่างงาน จากผลกระทบการระบาดโควิด19 ณ บ้านเลขที่ 81 ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย ร่วมกับนายกเทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย , ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง , สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ฯลฯ จึงให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเวลา 19.30น. ของวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

1621174837882.jpg1621174844056.jpg1621174840919.jpg1621174834545.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.