เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านต้นมื่นและผู้นำ หมู่บ้านต้นยางเข้าแน่ะนำ ทำความเข้าใจกับผู้มีความเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยโควิด รายที่ 216 ของ จ.ลำปาง

424077.jpg424076.jpg424075.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.