เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พนักงานสถานธนาบุบาลเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง และขอเชิญชวนชาวเมืองพิชัยร่วมแต่งกายชุดพื้นเมืองตลอดเดือนเมษายน ต๋ามป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

S__22282257.jpgS__22282253.jpgS__22282245.jpgS__22282250.jpgS__22282259.jpgS__22282255.jpgS__22282258.jpgS__2146327.jpgS__22282252.jpgS__2146325.jpgS__22282256.jpgS__22282254.jpgS__22282260.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.