เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2563  นายชัยวัฒน์   นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์  ชีวีปลอดโรค  ประจำปี  2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนได้หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ  ด้วยหันมาปลูกผักและผลไม้ที่ใช้วัสดุชีวะภาพทำน้ำหมักชีวะภาพแทนการใช้สารเคมี  เพื่อให้ได้พืชผลที่สด , สะอาดและปลอดสารเคมี  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปางและหมอดินปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศาลาวัดต้นมื่น  หมู่ 14
 

S__96993290.jpgS__96993292.jpgS__96993288.jpgS__96993289.jpgS__96993287.jpgS__96993291.jpgS__96993293.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.