เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปบัดเทศบาล ปฏิบัตืหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย จัดเจ้าหน้าที่ออกตัดไม้ล้มขวางถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยจากเหตุวาตภัยเมื่อคืนวันที่ 26 มีนาคม 2564

395732.jpg395719.jpg395698.jpg395716.jpg395728.jpg395708_0.jpg395725.jpg395708.jpg395731.jpg395729.jpg395730.jpg395697.jpg395717.jpg395740.jpg395745.jpg395718.jpg395659.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.