เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  โดยมีคุณสิญาภรณ์   บุรินทราพันธุ์  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  และคุณนงคราญ  ปัญญาคม  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมลงพื้นที่กับฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมของเทศบาลฯ ในการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2564  ที่ผ่านมา

S__127262733.jpgS__127262730.jpgS__127262729.jpgS__127262731.jpgS__127262732.jpgS__127262726.jpgS__127262728.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.