เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองพิชัย ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ฯลฯ ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยมีนายประเสริฐ อินปันบุตร ผู้ข่วยผู้ใหญ่บ้านต้นมื่น หมู่ที่ ๑๔ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง (ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร) มาให้ความรู้ ในโครงการดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

S__85540883.jpgS__85540880.jpgS__85540884.jpgS__85540888.jpgS__85540878.jpgS__85540881.jpgS__85540887.jpgS__85540873.jpgS__85540876.jpgS__85540877.jpgS__85540889.jpgS__85540890.jpgS__85540886.jpgS__85540875.jpgS__85540882.jpgS__85540879.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.