Category: หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล
Downloads: 1
pdf0ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น HOT
(0 votes)
Information
Created 2564-05-13
Changed
Version
Size 4.17 MB
System
Downloads 123
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.