เทศบาลเมืองพิชัย รวมพลังภาคีเครือข่าย และชุมชน “Big Cleaning Day” ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหลังหมู่บ้านม่อนเขาแก้วจนถึงหมู่บ้านสันติสุข สร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น แก้ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.