รายการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิชัย

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิชัย…

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ตามที่…

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิชัย

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิชัย…

ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองพิชัย พร้อมให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565…

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 14 มีนาคม 2565)

กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 14 มีนาคม 2565)…

EIT

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของเทศบาลเมืองพิชัย ด้วยการตอบแบบวัดการรับรู้…

IIT

ขอความร่วมมือ พนักงานเทศบาลตำบลพิชัยทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลเมืองพิชัยมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี…