รายการข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย เผยแพร่สาระน่ารู้เกี่ยวกับการรับมือโควิด-19 ในฤดูฝน

ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในประเทศไทย ที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และมีฝนตกในหลายพื้นที่ นอกจากจะต้องดูแลสุขภาพให้ดี…

กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย เผยแพร่สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินว่างเปล่า สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชน

กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย เผยแพร่สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินว่างเปล่า สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชน…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565…

ประชาสัมพันธ์ โรงรับจำนำเทศบาลเมืองพิชัย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองพิชัย ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย นายกสองเมือง วงค์ไชย…

เทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 4 เมษายน 2565…