รายการข้อมูล

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับปศุสัตว์ลำปาง ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับปศุสัตว์ลำปาง ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลฯ…

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประชุมประจำเดือน เพื่อหารือข้อราชการ วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารฯ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายมณเทียร เสริมไทยสงค์…

เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ บ้านเอื้ออาทร หมู่14 และบ้านม่อนเขาแก้ว – บ้านทุ่งกู่ หมู่3

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มอบหมายให้นายวิทยา โพธินคร…

คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำบ้านต้นยาง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

บ่ายวันที่ 27 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย…

คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงเส้นทางการจราจรสาธารณะ และการขุดลอกลำคลองสาธารณะ บ้านพิชัย

เช้าวันที่ 27 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ…

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.พิชัย สนับสนุนรถดับเพลิงช่วยดับไฟ เพื่อระงับเหตุไฟไหม้รถ

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย…

เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ บ้านต้นมื่น หมู่14 และบ้านท่าเดื่อ หมู่12 เพื่อประสานขอรับการช่วยเหลือ

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา มาเร็ว…

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมการประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ประจำปี 2566

บ่ายวันนี้ (26 มกราคม 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน…