รายการข้อมูล

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่ล้มทับกีดขวางการจราจร และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน

เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่ล้มทับกีดขวางการจราจร และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน…

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมการประชุมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ 2

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพิชัย…

นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตามคำร้องตรวจสอบการลักลบทิ้งขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย , นางนิดา นันต๊ะกูล…

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯทุกฝ่าย ย้ำการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่…

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพิชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองพิชัย ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามการทำงาน…

เทศบาลเมืองพิชัยลงพื้นที่มอบกระเบื้องหลังคา บรรเทาเหตุวาตภัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนในเขตเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่มอบกระเบื้องหลังคา บรรเทาเหตุวาตภัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง…

เทศบาลเมืองพิชัย ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย ให้การต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่เทศบาลเมืองพิชัย…

เทศบาลเมืองพิชัย ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

วีนจันทร์ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายยุทธนา…