รายการข้อมูล

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3…

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย มอบชุด ATK ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน และ อสม

เช้าวันนี้ (30 กันยายน 2565) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนางนิดา…

เทศบาลเมืองพิชัย MOU ร่วมกับ รพ.มะเร็งลำปาง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนต้นแบบปลอดมะเร็ง ตำบลพิชัย (Pichai Model)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล…

เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกฯ…

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2565

เช้าวันนี้ (26 กันยายน 2565) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง…

เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจ การต่อยอดพัฒนาอาชีพ การเลี้ยงไส้เดือนดิน และการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนางสาวจิตรลดา มาเร็ว…

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมโครงการวันพระสัญจร ณ วัดต้นต้อง ทำนุบำรุงพุทธศาสนา ยึดถือหลักธรรมะในการทำงานและการดำรงชีวิต

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล…

งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพิชัย เร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย…