ข่าวประชาสัมพันธ์ฺ

กำหนดเวลาเปิด-ปิด ‘ประตูหลัง’ เทศบาลฯ

📢✨เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งประชาสัมพันธ์!! 📍🚖กำหนดเวลาเปิด-ปิด 'ประตูหลัง' เทศบาลฯ ดังนี้ 🔸วันเวลาราชการ : เปิด-ปิด เวลา 06.00-18.00 น. 🔸วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิด (เปิดใช้งานเฉพาะประตูด้านหน้า)…

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนทุกท่าน แอ่วกาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนทุกท่าน แอ่วกาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี พบกันทุกเย็นวันอังคาร ....ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าชุมชน เกษตรปลอดภัย อาหาร ขนม ฯลฯ ....จัดเป็นประจำทุกเย็นวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น ที่กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี…

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนรับชมการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนรับชมการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองพิชัย ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้น ณ สนามฟุตซอลวัดม่อนคีรีชัย บ้านพิชัย และสนามฟุตซอลบ้านสามัคคี แบ่งการแข่งขัน 2 ประเภท คือ รุ่นประชาชนทั่วไป…

เทศบาลเมืองพิชัย ชวนใส่ผ้าไทย

เทศบาลเมืองพิชัย ชวนใส่ผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ 'สมเด็จพระพันปีหลวง' เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ สนองแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ…

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองพิชัย นำร่อง ‘ห้องปลอดฝุ่น’ ป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดปัญหาสุขภาพเด็กในพื้นที่

วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.ดร ประพันธ์ พงษ์เกียรติกุล และคณะ…

สปสช. เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)เทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย…

ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 โดยมีนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม นายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ…

กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ขุดลอกทางระบายน้ำที่อุดตัน แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน

วันที่ 21 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย นำรถ JCB รถตักหน้าขุดหลัง ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำ บริเวณริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ พื้นที่หมู่บ้านเด่น ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จากการที่ทางระบายน้ำมีวัชพืช…
1 of 161

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เกี่ยวกับชุมชน

รายงานสถิติ

พรบ.อำนวยความสะดวกการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เชื่อมโยงข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Facebook Page : เทศบาลเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย

3 hours 6 minutes ago

❌🚛เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งประกาศ
หยุดเก็บและขนขยะมูลฝอยทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
📍ในวันที่ 28-29 กันยายน 2566
📍เนื่องจากศูนย์จัดการขยะมูลฝอย ของ อบจ.ลำปาง แจ้งหยุดรับขยะ ในวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566 เพื่อสรุปข้อมูลปริมาณขยะและ คำนวณค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย โดยจะเปิด รับขยะอีกครั้งหลังเที่ยงคืนของวันที่ 2 ตุลาคม 66
🚛✨เทศบาลฯ จึงจะให้บริการเก็บขยะอีกครั้ง วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 66 ตามตารางการเก็บขยะเดิม
☎️ สอบถามเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย 0 5438 2774 ต่อ 301
#เทศบาลเมืองพิชัย
#แจ้งหยุดเก็บขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองพิชัย

5 hours 10 minutes ago

🧓🏻✨สปสช. เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
📍เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)เทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมเปิดโครงการ ณ วัดต้นมื่น ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
📍โดยโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ซึ่งการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ จะสามารถป้องกันการเสื่อมโทรมของร่างกายและมีสุขภาพจิตใจที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
#เทศบาลเมืองพิชัย
#ส่งเสริมการออกกำลังกาย
#ผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองพิชัย

5 hours 48 minutes ago

🧒🏻😷ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองพิชัย นำร่อง ‘ห้องปลอดฝุ่น’ ป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดปัญหาสุขภาพเด็กในพื้นที่
📍วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.ดร ประพันธ์ พงษ์เกียรติกุล และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อติดตั้งเครื่องเติมอากาศและมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ
📍ทั้งนี้ โครงการนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่นฯ มีการดำเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศและเครื่องฟอกอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เสี่ยง ใช้กลไกการฟอกอากาศ และการเติมอากาศลงไป ให้สภาพห้องมีอากาศหมุนเวียนปกติ แต่ไม่มีปริมาณฝุ่นมากเท่ากับภายนอก ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน
#เทศบาลเมืองพิชัย
#ห้องปลอดฝุ่น

เทศบาลเมืองพิชัย

1 day 3 hours ago

🔸🗂️ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566
✨วันที่ 21 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 โดยมีนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม นายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และคณะผู้บริหารนำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
- ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 โครงการ (กองช่าง)
- ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (กองการศึกษา)
- ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)
- ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง)
✨ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เพื่อร่วมกันดำเนินการให้บริการสาธารณะ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
#เทศบาลเมืองพิชัย
#ประชุมสภา

เทศบาลเมืองพิชัย

1 day 3 hours ago

🚜💦กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ขุดลอกทางระบายน้ำที่อุดตัน แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน
📍วันที่ 21 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย นำรถ JCB รถตักหน้าขุดหลัง ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำ บริเวณริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ พื้นที่หมู่บ้านเด่น ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง จากการที่ทางระบายน้ำมีวัชพืช ดินตะกอน เศษขยะที่อุดตันสะสม โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชยนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำอุดตัน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เตรียมความพร้อมในช่วงฝนตกหนักต่อเนื่อง และเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ ห้ามทิ้งลงพื้น เพราะขยะอาจปลิวเป็นเหตุให้ทางระบายน้ำอุดตันได้
#เทศบาลเมืองพิชัย
#น้ำท่วมขัง