เทศบาลเมืองพิชัย จับมือเครือข่ายร้านบังอรรีไซเคิล ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว

บ่ายวันนี้ (22 มีนาคม 2566) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, รองปลัดเทศบาลฯ, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานคัดแยกขยะของชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว โดยมีนางสาวรัตนาพร เทพปินตา ผู้จัดการร้านบังอรรีไซเคิล โรงงานซื้อของเก่าในจังหวัดลำปาง ร่วมชี้แจงและนำเสนอแนวทางในการคัดแยกขยะและการขายขยะรีไซเคิล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และผู้ใหญ่บ้านม่อนเขาแก้ว และคนในชุมชนร่วมรับฟัง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนเขาแก้ว
ทั้งนี้ บ้านม่อนเขาแก้วมีการรวมกลุ่มดำเนินการคัดแยกขยะในชุมชน และใช้หม้อดินกินน้ำแกงกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน รวมทั้งมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการคัดแยกขยะของชุมชน เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุรีไซเคิล ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะทั่วไปที่เทศบาลฯต้องนำไปกำจัด เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.