เทศบาลเมืองพิชัย บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เริ่มแล้ว!! เทศบาลเมืองพิชัย บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ตามโครงการ“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”ประจำปี 2566 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองพิชัย รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลเมืองพิชัยทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม 2566
โดยวันแรกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หมู่บ้านพิชัยและบ้านสามัคคี โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเทศบาลฯ ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน ตลอดจนเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.