เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ

เช้าวันนี้ (20 มีนาคม 2566) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือวัน อสม.แห่งชาติ ณ ศาลาลานธรรม วัดต้นมื่น ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ซึ่งวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมให้ อสม.ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ไม่ว่าในสถานการณ์ปกติหรือการระบาดของโรคติดต่อ อสม. ในฐานะนักรบเสื้อเทา ก็เป็นจิตอาสา เสียสละ ดูแลสุขภาพของประชาชน ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพให้ประชาชนคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดี

Leave A Reply

Your email address will not be published.