เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับ ปภ.ลำปาง ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล เพื่อบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย จ.อ.ประเทือง อันทอง หัวหน้างานป้องกันของเทศบาลฯ ร่วมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล พร้อมทั้งการอพยพหนีไฟ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง (ปภ.ลำปาง) ณ โรงน้ำแข็ง&น้ำดื่ม พีแอนด์พี พีรพัทธ์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการที่เตรียมการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยที่รุนแรงและสารเคมีรั่วไหล ซึ่งการฝึกซ้อมแผน จะมีขั้นตอนในการประสาน และการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานหลักกับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การป้องกันอุบัติภัยของเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างมีระบบสอดคล้องกัน สามารถบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.