เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมใจจัดทำ ‘เสวียนไม้ไผ่’ รักษ์โลก เพื่อเก็บใบไม้ทำปุ๋ยหมักใช้ในสำนักงาน

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมใจกันทำเสวียนไม้ไผ่ล้อมโคนต้นไม้ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน ลดการเผาเศษใบไม้ ลดภาวะมลพิษ ลดฝุ่นละอองในอากาศ อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการขยะภายในสำนักงาน โดยเก็บกวาดเศษใบไม้แห้งใส่ไว้ในเสวียนเพื่อเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติ ไม่ต้องใช้งบประมาณ รวมทั้งยังสร้างภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสำนักงานอีกด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.