เทศบาลเมืองพิชัย เร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุวาตภัยฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

วันนี้ (13 มีนาคม 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงในพื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีการแจ้งประสานให้สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเร่งสำรวจความเสียหาย ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ติดตามและสำรวจบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้ความเสียหาย และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว
และเน้นย้ำขอให้ประชาชนติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยของกรมกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องแจ้งเตือน “พายุฤดูร้อน” ที่มีผลกระทบในช่วงวันที่ 12-14 มีนาคม 2566 จึงขอให้ประชาชนระวังอันตราย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย และแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave A Reply

Your email address will not be published.