เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง “บ้านเด่นพัฒนา”

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง “บ้านเด่นพัฒนา”
ร่วมงานสภากาแฟ บ้านใหม่พัฒนา วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเด่นพัฒนา หมู่ 13
รวมพบปะ พูดคุย ปัญหา และเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วม

Leave A Reply

Your email address will not be published.