เทศบาลเมืองพิชัย มอบป้ายร้านอาหารเฮือนสายน้ำผึ้ง และร้านอาหารออลไรซ์ ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ระดับดีมาก (Clean Food Good Taste Plus)

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมคณะผู้บริหารฯ , ปลัดเทศบาลฯ , รองปลัดเทศบาลฯ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมอบป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste Plus) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับร้านอาหาร เฮือนสายน้ำผึ้ง และร้านอาหารออลไรซ์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste Plus) ในระดับดีมาก ที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.