เทศบาลเมืองพิชัยจับมือปศุสัตว์ลำปาง ให้บริการทำหมัน ‘สุนัขและแมวจรจัด’ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์และควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลฯ เพื่อเป็นการควบคุมและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมอำนวยความสะดวกในการให้บริการทำหมันสุนัขและแมว และมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ทั้งนี้ นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณข้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ต.พิชัย จ.ลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.