โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองพิชัย อัตราดอกเบี้ย 0.5 บาท/เดือน (สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือต้องการเงินด่วนในยามฉุกเฉิน

โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองพิชัย อัตราดอกเบี้ย 0.5 บาท/เดือน (สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือต้องการเงินด่วนในยามฉุกเฉิน
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพิชัย หรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท/เดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,001 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท/เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนด้านการเงิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง สามารถไปใช้บริการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพิชัยได้ที่ 332 หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตรงข้ามตลาดต้นยาง เข้าทางโรงเรียนพิชัยวิทยา) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 0227

Leave A Reply

Your email address will not be published.