เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ช่วงเช้าวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง
โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นทั้งนักรบ นักปราชญ์และมีพระปรีชาสามารถยอดเยี่ยมในทางกวีและทางดนตรี รัชสมัยของพระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็น ยุคทองแห่งวรรณคดี ด้วยพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ได้ยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

Leave A Reply

Your email address will not be published.