เทศบาลเมืองพิชัย รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

เทศบาลเมืองพิชัย รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
เพื่อลดความสูญเสียต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์
โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างเคร่งครัด โดยได้ดำเนินการจัดกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคอยแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย โดยเริ่มรณรงค์ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2566 เป็นต้นมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.