เทศบาลเมืองพิชัย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ “จัดกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ส่งเสริมสมรรถนะด้านร่างกาย ควบคู่ระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองพิชัย จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย และพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพิชัย ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นต้อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเขาแก้ว ร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬา หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดของเด็กๆ นำโดยวงดุริยางค์จากโรงเรียนพิชัยวิทยา และมีการแข่งขันกีฬามหาสนุก ที่ส่งเสริมทักษะการออกกำลังกาย เพิ่มสมรรถนะด้านร่างกาย พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา

Leave A Reply

Your email address will not be published.