คณะผู้บริหาร สท. เทศบาลเมืองพิชัย และกำนันตำบลพิชัย ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่า

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายศรีทน ศรีไชยวงค์ กำนันตำบลพิชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล เจ้าหน้าที่ เครือข่ายอาสาสมัคร และคนในชุมชนที่ปฏิบัติงานจุดสกัดควบคุมไฟป่าในพื้นที่ตำบลพิชัย โดยมีนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และเจ้าหน้าที่ คนในชุมชน ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าไม้ของบ้านต้นต้อง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
โดยทุกภาคส่วน ได้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างเข้มแข็ง เต็มที่ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการหยุดยั้งสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
Leave A Reply

Your email address will not be published.