เทศบาลเมืองพิชัย มอบนโยบายการทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมในการทำงาน และเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่

เช้าวันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายนราวิชญ์ สากล หัวหน้าฝ่ายปกครอง มอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยต่างๆ อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเน้นย้ำการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ เพื่อบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านงดการเผา และบำรุงรักษารถดับเพลิง เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้พร้อมใช้งาน

Leave A Reply

Your email address will not be published.