เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ช่วงเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day ในโครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย (ถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง) ณ บริเวณหมู่บ้านพรรณี หมู่13
ในกิจกรรมได้มีการปล่อยขบวนคาราวานเพื่อทำความสะอาด โดยเริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านพรรณี หมู่13 ซึ่งมีผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านพรรณี ได้ออกมาแสดงพลังร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดเศษขยะ เศษกิ่งไม้ วัชพืช ภายในหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนช่วยกันรณรงค์ พัฒนาและรักษาความสะอาดถนน หรือพื้นที่ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาดตา รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และปลูกจิตสาธารณะรู้จักรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากยิ่งขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.