เทศบาลเมืองพิชัย ร่วม Kick off รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง

เช้าวันนี้ ( 8 กุมภาพันธ์ 2566) นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วย จ.อ.ประเทือง อันทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพีนธ์ Kick off เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นลออองขนาดเล็ก PM 2.5 ของอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานเปิดงาน และปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความตระหนักและสร้างความพร้อมในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในท้องที่จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานป่าไม้เขตลำปาง องค์กรป้องครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร องค์กรเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Leave A Reply

Your email address will not be published.