เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำปาง​ ออกประกาศ​ งดเว้นการเผาทุกกรณี​ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง​ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566

เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งประชาสัมพันธ์
จังหวัดลำปาง​ ออกประกาศ​ งดเว้นการเผาป่า​ เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะ​ และเผาวัชพืชข้างทางรวมไปถึงการเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี​ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง​ ทั้ง 13 อำเภอ​ ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง​
– ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566
– พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และหากพบเห็นเหตุอัคคีภัย แจ้งได้ที่ สายด่วน 199

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.